Book your interactive 360 degree video. One or several 360° videos from your property. Our 360-videos can be integrated directly into your website or Facebook - Contact: +43 1 214 42 92 or via email: office@360-grad-video.com. Watch 360 Videos on mobiles - click here (pls use your YouTube APP to watch our 360 Videos).

Thī̀ nī̀ khuṇ s̄āmārt̄h dū kl̂xng 360 xngṣ̄ā - m̂ā? GoPro læa Rollei Actioncams 360 Xngṣ̄ā s̄ảh̄rạb p̄hū̂ t̄hụ̄x kl̂xng k̄hxng khuṇ S̄ạmp̄hạs̄

360 News | 360 degree video technology | 360 video | example 360 video | showroom >>

ที่นี่คุณสามารถดูกล้อง 360 องศา - ม้า? GoPro และ Rollei Actioncams 360 องศาสำหรับผู้ถือกล้องของคุณ สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมในปี 2014 ในตลาดวิดีโอ 360 วิดีโอระดับจะพิชิตตลาด เราสร้าง 360 วิดีโอที่มี Actioncams 360 เต็มโดมที่เมาท์ของเราสามารถได้รับการแก้ไขที่จะยืนหรือผนัง

ด้วยความช่วยเหลือของวิดีโอ 360 องศาที่ผู้ใช้มีความเป็นไปที่จะไปลงในวิดีโอเสมือนจริงและการโต้ตอบและสามารถมองเห็นได้ตามที่ต้องการในทิศทางเดียว ในวิดีโอ 360 °คุณย้ายที่จะ ภาพและเสียงในสภาพแวดล้อมที่ 360 ° ติดตั้งยึดของเราบนผนัง, ยานพาหนะ, ขาตั้งกล้องหรือที่ใดก็ตามที่คุณต้องการ

 

Thī̀ nī̀ khuṇ s̄āmārt̄h dū kl̂xng 360 xngṣ̄ā - m̂ā? GoPro læa Rollei Actioncams 360 Xngṣ̄ā s̄ảh̄rạb p̄hū̂ t̄hụ̄x kl̂xng k̄hxng khuṇ S̄ạmp̄hạs̄ pras̄bkārṇ̒ nwạtkrrm nı pī 2014 nı tlād widīxo 360 Widīxo radạb ca phichit tlād Reā s̄r̂āng 360 widīxo thī̀ mī Actioncams 360 Tĕm dom thī̀ meā th̒ k̄hxng reā s̄āmārt̄h dị̂ rạb kār kæ̂k̄hị thī̀ ca yụ̄n h̄rụ̄x p̄hnạng

D̂wy khwām ch̀wyh̄elụ̄x k̄hxng widīxo 360 xngṣ̄ā thī̀ p̄hū̂ chı̂ mī khwām pĕn pị thī̀ ca pị lng nı widīxo s̄emụ̄xn cring læa kār tôtxb læa s̄āmārt̄h mxng h̄ĕn dị̂ tām thī̀ t̂xngkār nı thiṣ̄thāng deīyw Nı widīxo 360 ° khuṇ ŷāy thī̀ ca P̣hāph læa s̄eīyng nı s̄p̣hāph wædl̂xm thī̀ 360 ° Tid tậng yụd k̄hxng reā bn p̄hnạng, yān phāh̄na, k̄hā tậng kl̂xng h̄rụ̄x thī̀ dı k̆tām thī̀ khuṇ t̂xngkār

 

360 degre camera

Zurück

Navigate the 360° video in any direction with mouse or arrow keys.

The loading speed can be slower as it depending on the computing performance of the pc
and the internet connection. Thank you for your understanding.

Please use the YouTube APP, or the chrome / firefox browser - to get the experience.


Ibiza Boat Party

 

360 Grad Video Alessandro Dimas